Πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή στο Τ.A.Β.M. του Ιονίου Πανεπιστημίου, στη βαθμίδα του Eπίκουρου Καθηγητή (Αρχειονομία)

Έναρξη Σεπτέμβριος 6, 2017 - Τερματισμός Οκτώβριος 6, 2017 Έληξε

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχειονομία -Ορισμός τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής.pdf75.98 KB

Ορισμός τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία και στο γνωστικό αντικείμενο «Αρχειονομία»