Δηλώσεις θεμάτων διπλωματικών εργασιών ΠΜΣ ακ.έτους 2016-2017/Προθεσμία

Έναρξη Σεπτέμβριος 1, 2017 - Τερματισμός Οκτώβριος 1, 2017 Έληξε

ΑρχείοΜέγεθος
Δήλωση διπλωματικής εργασίας.doc42 KB

Δηλώσεις θεμάτων διπλωματικών εργασιών των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών του ΠΜΣ ακ.έτους 2016-2017/Προθεσμία

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Πληροφ. : Μαρία Μαυρωνά
26610-87418
Κέρκυρα, 5/9/2017
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν ΩΣ Η
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
΄΄Διαχείριση Τεκμηρίων Πολιτισμικής Κληρονομιάς και Νέες Τεχνολογίες΄΄
ακ.έτους 2016-2017
Καλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΠΜΣ ‘’Διαχείριση Τεκμηρίων Πολιτισμικής Κληρονομιάς και Νέες Τεχνολογίες΄΄ ακ. έτους 2016-2017, να καταθέσουν δήλωση θέματος διπλωματικής εργασίας στην Γραμματεία του Τμήματος, μέσα στην παρακάτω προθεσμία :
Από Τρίτη 5/9/2017 έως και Παρασκευή 29/9/2017.
Επισυνάπτεται το έντυπο δήλωσης
Οι δηλώσεις μπορούν να αποσταλούν και ηλεκτρονικά : archei@ionio.gr
ή με fax : 26610-87433
Από την Γραμματεία του Τμήματος