Διευκρινιστική ανακοίνωση για τους υποψηφίους του ΠΜΣ 2017-18 που αφορά στην ύλη των εισαγωγικών εξετάσεων

Έναρξη Σεπτέμβριος 3, 2017 - Τερματισμός Οκτώβριος 3, 2017 Έληξε

Διευκρινιστική ανακοίνωση για τους υποψηφίους του ΠΜΣ 2017-18 που αφορά στην ύλη των εισαγωγικών εξετάσεων

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ τους ΥΠΟΦΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΜΣ «Διαχείριση Τεκμηρίων Πολιτισμικής Κληρονομιάς και Νέες Τεχνολογίες»
(για την εξεταστέα υλη του μαθήματος «Βάσεις Δεδομένων και Γλώσσες Σημειοθέτησης»)
Διευκρινίζεται στους υποψηφίους για την εισαγωγή στο ΠΜΣ «Διαχείριση Τεκμηρίων Πολιτισμικής Κληρονομιάς και Νέες Τεχνολογίες» ότι στην εξεταστέα ύλη του μαθήματος «Βάσεις Δεδομένων και Γλώσσες Σημειοθέτησης» αναφορικά με τις Γλώσσες Σημειοθέτησης περιλαμβάνονται μόνο οι ενότητες που περιέχονται στις σημειώσεις στις οποίες παραπέμπονται οι υποψήφιοι. Επομένως στην εξεταστέα ύλη δεν περιλαμβάνεται το XPath το οποίο εκ παραδρομής αναφέρεται στην προκήρυξη.