Ανακοίνωση για πρακτική άσκηση δυο τελειόφοιτων του ΤΑΒΜ στο τηλεοπτικό κανάλι της Βουλής με έναρξη το Φθινόπωρο 2017

Έναρξη Ιούνιος 28, 2017 - Τερματισμός Οκτώβριος 30, 2017 Έληξε

Ανακοίνωση για πρακτική άσκηση δυο τελειόφοιτων του ΤΑΒΜ στο τηλεοπτικό κανάλι της Βουλής-Έναρξη : Φθινόπωρο 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΔΥΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
Έναρξη: Φθινόπωρο 2017
Η Τηλεόραση της Βουλής υλοποιεί ένα πιλοτικό πρόγραμμα πρακτικής άσκησης τελειοφοίτων, με αντικείμενο τη δημιουργία πρωτότυπου τηλεοπτικού περιεχομένου. Οι συμμετέχοντες είναι τελειόφοιτοι τμημάτων Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Κινηματογράφου, Πολιτισμικής Τεχνολογίας, Ήχου και Εικόνας κ.α. Αποτέλεσμα της πρακτικής άσκησης είναι τα επεισόδια της σειράς ντοκιμαντέρ με τίτλο ΣΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΤΕΤΑΡΤΟ που παρήχθησαν αποκλειστικά από φοιτητές ΑΕΙ και προβάλλονται από τον Ιούλιο 2015 ως σήμερα από την Τηλεόραση της Βουλής.
Σύμφωνα με το σχεδιασμό του προγράμματος, από το φθινόπωρο του 2017 θα συμμετέχουν 1-2 τελειόφοιτοι του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας (ΤΑΒΜ) του Ιονίου Πανεπιστημίου. Οι φοιτητές που θα επιλεγούν θα εγκατασταθούν στην Αθήνα. Η συμμετοχή των τελειοφοίτων του ΤΑΒΜ θα συμβάλλει στην οργάνωση του αρχείου του καναλιού.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους με αίτηση στη Γραμματεία του ΤΑΒΜ μέχρι τις 14.07.2017. Η επιλογή των φοιτητών θα γίνει με βάση (α) τη συνολική βαθμολογία και (β) τη βαθμολογία στα μαθήματα που αφορούν στο πεδίο της Αρχειονομίας.
Ο Πρόεδρος του ΤΑΒΜ
Καθηγητής Εμμανουήλ Γεργατσούλης