Ορισμός τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για τη μονιμοποίηση του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία κ. Πέτρου Κωσταγιόλα στο Τ.A.B.M.

Έναρξη Ιούνιος 22, 2017 - Τερματισμός Σεπτέμβριος 29, 2017 Έληξε

ΑρχείοΜέγεθος
Ορισμός τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την μονιμοποίηση του κ.Π. Κωσταγιόλα - 2.pdf101.48 KB

Ορισμός τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για τη μονιμοποίηση του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία κ. Πέτρου Κωσταγιόλα στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο «Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Πληροφόρησης»