Τμήματα Εξετάσεων ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Μαθήματος ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΗΜΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ

Έναρξη Ιούνιος 19, 2017 - Τερματισμός Ιούνιος 21, 2017 Έληξε

Τα τμήματα εξέτασης του εργαστηρίου του μαθήματος Γλώσσες Σημειοθέτησης την Τρίτη 20 Ιουνίου 2017 στο εργαστήριο Πληροφορικής Ι είναι:

11:00-11:45, Από Α έως Ιωαννίδης
11:45-12:30, Από Ιωσηφίδης έως Μαυρούδης
12:30-13:15, Από Μεταξά έως Σακελλαρίου
13:15-14:00, Από Σακελλαροπούλου έως Ω