Β' κύκλος πρακτικής άσκησης (καλοκαίρι 2017) - Πληροφορίες

Έναρξη Ιούνιος 7, 2017 - Τερματισμός Ιούλιος 7, 2017 Έληξε

Οι φοιτητές που πρόκειται να πραγματοποιήσουν τον β κύκλο της πρακτικής
τους άσκησης το καλοκαίρι (2017) θα πρέπει να προβούν στην ακόλουθη
διαδικασία.

Αφού βρουν τον φορέα όπου επιθυμούν να κάνουν την πρακτική τους και
έρθουν σε συνενόηση μαζί του, θα πρέπει να κατεβάσουν από το e-class
(φάκελος Πρακτική -> Έγγραφα) το συμφωνητικό συνεργασίας
(συμφωνητικό.doc), να το συμπληρώσουν με τα στοιχεία τους και τα
στοιχεία του φορέα, να το εκτυπώσουν σε 3 αντίτυπα και να το φέρουν για
υπογραφές στην κ. Στάμου (υπεύθυνση πρακτικής).
Τα συμφωνητικά συνεργασίας θα πρέπει να υπογραφούν πριν ξεκινήσει η
πρακτική άσκηση (1/7/2017).
Η χρονική διάρκεια της πρακτικής ορίζεται σε 2 μήνες (Ιούλιος και
Αύγουστος 2017).
Σημειώνεται ότι οι φοιτητές που έχουν συμπληρώσει και το 4ο έτος
φοίτησης μπορούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους οποιοδήποτε
χρονικό διάστημα επιθυμούν (π.χ. φθινόπωρο).

Για τις υπογραφές των συμφωνητικών μπορείτε να προσέρχεστε στο γραφείο
της υπεύθυνης έως το τέλος της εξεταστικής μεταξύ 10-12μμ