Εξεταστέα ύλη μαθήματος :"Γενικές Αρχές Δικαίου"

Έναρξη Ιούνιος 2, 2017 - Τερματισμός Ιούλιος 2, 2017 Έληξε

Εξεταστέα ύλη μαθήματος :"Γενικές Αρχές Δικαίου"

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ – ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα, τηλ. 26610-87423 fax 26610-87433
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ – ΕΞΑΜΗΝΟ Δ’
Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος Γενικές Αρχές Δικαίου, Εξάμηνο Δ’, που εξετάζεται την Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2017 και ώρα 19:00 – 21:00 αποτελείται από
1. τις σημειώσεις του μαθήματος,
2. τις εργασίες που παρουσιαστήκαν κατά την διάρκεια των μαθημάτων και
3. το άρθρο της κας Μαρίας Κανελλοπούλου – Μπότη «Δικαίωμα στη φωτογραφία και δικαίωμα στην προσωπικότητα», Ανάτυπο από το συλλογικό τόμο «Δημοσιογράφοι και Εκδότες ΜΜΕ – Ζητήματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας».
Το άρθρο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα https://bottis.ihrc.gr/gr/material/ και φέρει την αρίθμηση LMB-012
Από τη Διδάσκουσα του Μαθήματος
Μαρία Κα νελλοπούλου - Μπότη