Εξέταση Μαθήματος Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος στην Αρχαία Ελλάδα - Επί Πτυχίω Φοιτητές

Έναρξη Ιούνιος 1, 2017 - Τερματισμός Ιούλιος 1, 2017 Έληξε

Η εξέταση του μαθήματος "Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος στην Αρχαία Ελλάδα" για τους ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ φοιτητές θα γίνει την Παρασκευή 16 Ιουνίου 2017, 13:00-15:00 στην αίθουσα 2.39