Αναβολή μαθήματος κ.Θ.Παππά στο Π.Μ.Σ. στην κατεύθυνση Μουσειολογίας για σήμερα 1/6/2017

Έναρξη Ιούνιος 1, 2017 - Τερματισμός Ιούλιος 1, 2017 Έληξε

Αναβολή μαθήματος κ.Θ.Παππά στο Π.Μ.Σ. στην κατεύθυνση Μουσειολογίας για σήμερα 1/6/2017

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 1/6/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
To μάθημα του κ.Θ. Παππά στο ΠΜΣ , κατεύθυνση Μουσειολογείας,
«Μεθοδολογία Έρευνας και Συγγραφής Επιστημονικής Εργασίας» δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα όπως ήταν προγραμματισμένο.
Από την Γραμματεία του ΤΑΒΜ