Ανακοίνωση για την ύλη του μαθήματος "Εισαγωγή στην Αρχειονομία"

Έναρξη Ιούνιος 1, 2017 - Τερματισμός Ιούλιος 1, 2017 Έληξε

Ανακοίνωση για την ύλη του μαθήματος "Εισαγωγή στην Αρχειονομία"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η ύλη του μαθήματος «Εισαγωγή στην Αρχειονομία» για τις εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου 2016-2017 είναι ήδη αναρτημένη στο e-class από την διδάξασα κατά το χειμερινό εξάμηνο το μάθημα κ. Αλεξάνδρα Καββαδία, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να την αναζητήσουν.
Από τη Γραμματεία του Τμήματος