Για την εξέταση του μαθήματος "Οργάνωση Πηγών Πληροφόρησης ΙΙ" του παλιού προγράμματος σπουδών

Έναρξη Μάιος 29, 2017 - Τερματισμός Ιούνιος 29, 2017 Έληξε

Για την εξέταση του μαθήματος "Οργάνωση Πηγών Πληροφόρησης ΙΙ" του παλιού προγράμματος σπουδών

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 29/5/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οργάνωση Πηγών Πληροφόρησης ΙΙ
Το μάθημα Οργάνωση Πηγών Πληροφόρησης ΙΙ του Γ εξ. του παλιού προγράμματος σπουδών θα εξεταστεί προφορικά στις 09/06 και ώρα 10:00πμ στο γραφείο της διδάσκουσας.
Από την Γραμματεία του ΤΑΒΜ