Παράταση προθεσμίας διανομής διδακτικών συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου

Έναρξη Μάιος 26, 2017 - Τερματισμός Ιούνιος 26, 2017 Έληξε

Παράταση προθεσμίας διανομής διδακτικών συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 25/5/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Παράταση διανομής διδακτικών συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου ακ.έτους 2016-2017 έως και την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017.
Από την Γραμματεία του ΤΑΒΜ