Αλλαγή ημέρας διδασκαλίας του μαθήματος "Αρχεία Οργανισμών κι Επιχειρήσεων"

Έναρξη Μάιος 25, 2017 - Τερματισμός Ιούνιος 25, 2017 Έληξε

Αλλαγή ημέρας διδασκαλίας του μαθήματος "Αρχεία Οργανισμών κι Επιχειρήσεων"

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 25/5/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το μάθημα του κ.Χ.Ζαμπακόλα «Αρχεία Οργανισμών κι Επιχειρήσεων » που είναι προγραμματισμένο για την Πέμπτη 1/6/2017 θα γίνει την Δευτέρα 29/5/2017.
Από την Γραμματεία του ΤΑΒΜ