Αναβολή μαθημάτων κ.Γ.Παπαϊωάννου για σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή

Έναρξη Μάιος 25, 2017 - Τερματισμός Ιούνιος 25, 2017 Έληξε

Αναβολή μαθημάτων κ.Γ.Παπαϊωάννου για σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 25/5/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σήμερα Πέμπτη 25/5/2017 και αύριο Παρασκευή 26/5/2017 δεν θα γίνουν τα μαθήματα του κ.Γ.Παπαϊωάννου λόγω αδείας.
Από την Γραμματεία του ΤΑΒΜ