Συμπληρωματικό μάθημα «Σύγχρονη Εκδοτική δραστηριότητα και επιμέλεια εκδόσεων»

Έναρξη Μάιος 13, 2017 - Τερματισμός Ιούνιος 13, 2017 Έληξε

Συμπληρωματικό μάθημα «Σύγχρονη Εκδοτική δραστηριότητα και επιμέλεια εκδόσεων»

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 15/5/2017
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Την Παρασκευή 19/5, ώρα 9.00-12.00, θα πραγματοποιηθεί στο προπτυχιακό μάθημα
«Σύγχρονη Εκδοτική δραστηριότητα και επιμέλεια εκδόσεων» (διδάσκουσα κα Χριστίνα Μπάνου)κατεύθυνση Βιβλιοθηκονομίας,συμπληρωματικό μάθημα.
Από την Γραμματεία του ΤΑΒΜ