ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Έναρξη Μάιος 12, 2017 - Τερματισμός Ιούνιος 12, 2017 Έληξε

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 12/5/2017
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Ανακοινώνουμε στους φοιτητές όλων των τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων έως Παρασκευή 19 Μαίου 2017 και ώρα 14.00. Πέραν της προθεσμίας αυτής, καμία αίτηση δεν θα ληφθεί υπόψη.
--
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Ιόνιο Πανεπιστήμιο:www.ionio.gr
Δ/νση: Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100, Κέρκυρα|Ελλάδα
Τηλ.: 2661087306
e-mail: internship@ionio.gr
facebook: Πρακτική Άσκηση Ιονίου Πανεπιστημίου
twitter: Praktiki_Ionio