Αλλαγή ημέρας και ώρας διδασκαλίας μαθήματος του Β΄ εξαμήνου γι αυτήν την εβδομάδα

Έναρξη Μάιος 8, 2017 - Τερματισμός Ιούνιος 8, 2017 Έληξε

Αλλαγή ημέρας και ώρας διδασκαλίας μαθήματος του Β΄ εξαμήνου γι αυτήν την εβδομάδα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 9/5/2017
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Το μάθημα του Β’ εξαμήνου «Εισαγωγή στη σύνθεση και αξιοποίηση μουσειακών χώρων» θα πραγματοποιηθεί αντί για σήμερα Τρίτη 9.5.2017 την Παρασκευή 12.5.2017 στο Μουσείο Σολωμού στις 12:00.
.
Από την Γραμματεία του ΤΑΒΜ