Αναπλήρωση μαθήματος" Αυτοματοποίηση Βιβλιοθηκών" κ.Μ.Πούλου

Έναρξη Μάιος 4, 2017 - Τερματισμός Ιούνιος 4, 2017 Έληξε

Αναπλήρωση μαθήματος" Αυτοματοποίηση Βιβλιοθηκών" κ.Μ.Πούλου

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 4/5/2017
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Η αναπλήρωση του μαθήματος «Αυτοματοποίηση Βιβλιοθηκών» (ΣΤ΄ εξάμηνο) θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 05/05/2017 και ώρα 12-3μμ.
Ο διδάσκων
Μ. Πούλος