Διεπιστημονικό Συνέδριο «Παιδί και Πληροφορία: Αναζητήσεις και Προσεγγίσεις Ιστορίας, Δικαίου - Δεοντολογίας, Πολιτισμού»

Έναρξη Απρίλιος 16, 2017 - Τερματισμός Μάιος 14, 2017 Έληξε

ΑρχείοΜέγεθος
Αφίσα συνεδρίου.pdf670.98 KB
Δελτίο τύπου.pdf73.88 KB
To Πρόγραμμα του Συνεδρίου.pdf155.29 KB

Διεπιστημονικό Συνέδριο «Παιδί και Πληροφορία: Αναζητήσεις και Προσεγγίσεις Ιστορίας, Δικαίου - Δεοντολογίας, Πολιτισμού» , Παρασκευή 28 και Σάββατο 29 Απριλίου 2017 στην Αναγνωστική Εταιρεία Κέρκυρας, Καποδιστρίου 120

Η Ερευνητική Ομάδα του Ιονίου Πανεπιστημίου «Πληροφορία: Ιστορία, Ρύθμιση,
Πολιτισμός» (IHRC) σε συνεργασία με το εργαστήριο Εργαστήριο Τεχνολογιών της
Πληροφορίας και το Εργαστήριο Τεκμηρίωσης Πολιτιστικής και Ιστορικής
Κληρονομιάς του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας,
Σχολή Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου
διοργανώνουν το Διεπιστημονικό Συνέδριο «Παιδί και Πληροφορία: Αναζητήσεις
και προσεγγίσεις Ιστορίας, Δικαίου – Δεοντολογίας, Πολιτισμού» στην Κέρκυρα
Παρασκευή 28 και Σάββατο 29 Απριλίου 2017. Ο χώρος διεξαγωγής των εργασιών
του Συνεδρίου είναι η Αναγνωστική Εταιρεία Κέρκυρας, Καποδιστρίου 120.
Επίκεντρο των διεπιστημονικών θεματικών του Συνεδρίου είναι το παιδί σε σχέση
με την πληροφορία όσον αφορά την ιστορία, τη ρύθμιση (δίκαιο και δεοντολογία)
και τον πολιτισμό. Ως «παιδί» εννοείται για τις ανάγκες του συνεδρίου ο ανήλικος
από τη γέννησή του μέχρι την ηλικία της ενηλικίωσης (18 ετών), κατά τον συνήθη
ορισμό της νομικής επιστήμης. Η πληροφορία εννοείται κατά την πλέον ευρεία της
έννοια (είτε ενσωματωμένη σε φορέα είτε ανεξάρτητη από τον φορέα της).
Το Συνέδριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, ειδικούς ερευνητές στις θεματικές του Συνεδρίου, σε μαθητές και
γονείς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και σε φοιτητές της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης.
Το Συνέδριο θα φιλοξενήσει 70 εισηγήσεις Ελλήνων ειδικών – ερευνητών του
Ακαδημαϊκού και Εκπαιδευτικού χώρου. Θα φιλοξενήσει επίσης δύο κύριες ομιλίες
της κας Θεοφανούς Παπαζήση, Ομότιμης Καθηγήτριας της Νομικής Σχολής του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Προέδρου της Προσωρινής
Διοικούσας ΕΡΤ3, Εκπροσώπου της ΕΡΤ3 στα Συμβούλια Κοινωνικού Ελέγχου
Κεντρικής Μακεδονίας και Προέδρου του ΔΣ του Ιδρύματος «Ορφανοτροφείου
Θηλέων Μέλισσα» και της κας Ελένης Θεοδωροπούλου, Καθηγήτριας Τμήματος
Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού της Σχολής
Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Koσμητόρισσας της Σχολής
Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.