Αναβολή μαθήματος κ.Θ.Παππά στο ΠΜΣ για την Πέμπτη 30/3/2017

Έναρξη Μάρτιος 27, 2017 - Τερματισμός Απρίλιος 27, 2017 Έληξε

Αναβολή μαθήματος κ.Θ.Παππά στο ΠΜΣ για την Πέμπτη 30/3/2017

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 27/3/2017
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
To μάθημα του κ.Θ.Παππά στο ΠΜΣ « Μεθοδολογία Έρευνας και Συγγραφής Επιστημονικής Εργασίας» δεν θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30/3/2017.
Από την Γραμματεία του Τμήματος