Νέα παράταση προθεσμίας για τις ηλεκτρονικές δηλώσεις μαθημάτων

Έναρξη Μάρτιος 27, 2017 - Τερματισμός Απρίλιος 27, 2017 Έληξε

Νέα παράταση προθεσμίας για τις ηλεκτρονικές δηλώσεις μαθημάτων

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 27/3/2017
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Το σύστημα θα παραμείνει ανοικτό για τις ηλεκτρονικές δηλώσεις των μαθημάτων έως και την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017.
Όσοι εκ των φοιτητών δεν έχουν δηλώσει τα μαθήματά τους παρακαλούνται να τα δηλώσουμε άμεσα.
Από την Γραμματεία του Τμήματος