Αναβολή και αναπλήρωση μαθήματος κ.Σ.Βλίζου

Έναρξη Μάρτιος 23, 2017 - Τερματισμός Απρίλιος 23, 2017 Έληξε

Αναβολή και αναπλήρωση μαθήματος κ.Σ.Βλίζου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 23/3/2017
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Το μάθημα του κ. Σ. Βλίζου «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» (υποχρεωτικό Β’ εξαμήνου) δεν θα διδαχθεί την Τρίτη 28 Μαρτίου 2017.
Η αναπλήρωσή του θα γίνει την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017 και ώρα 12:00 έως 15:00 στο μουσείο Ασιατικής Τέχνης.
Εξαιτίας της αλλαγής αυτής το μάθημα των κ. Ε. Γεργατσούλη, Χ. Παπαθεοδώρου «ΓΛΩΣΣΕΣ ΣΗΜΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ» (υποχρεωτικό Β’ εξαμήνου) θα μεταφερθεί από την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017 και ώρα 12:00 έως 15:00 στην Τρίτη 28 Μαρτίου 2017 και ώρα 18:00 έως 21:00 στην αίθ. 2 .39
Από τη Γραμματεία του Τμήματος