Αναβολή μαθήματος κ.Σ.Στάμου για αύριο Παρασκευή 24/3/2017

Έναρξη Μάρτιος 23, 2017 - Τερματισμός Απρίλιος 23, 2017 Έληξε

Αναβολή μαθήματος κ.Σ.Στάμου

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 23/3/2017
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Αναβολή μαθήματος
Το μάθημα επιλογής Η' εξ. Ανάκτηση Πληροφοριών δεν θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή 24/3/2017. Η αναπλήρωσή του θα γίνει ύστερα από συνεννόηση με τους φοιτητές.
Από τη Γραμματεία του Τμήματος