Διευκρινίσεις για τα μαθήματα : "Νεοελληνική Λογοτεχνία" και "Νεοελληνική Λογοτεχνία ΙΙ"

Έναρξη Μάρτιος 21, 2017 - Τερματισμός Απρίλιος 21, 2017 Έληξε

Διευκρινίσεις για τα μαθήματα : "Νεοελληνική Λογοτεχνία" και "Νεοελληνική Λογοτεχνία ΙΙ"

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 21/3/2017
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Διευκρινίσεις για τα μαθήματα
΄΄ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ
Το μάθημα ΄΄Νεοελληνική Λογοτεχνία΄΄ είναι επιλεγόμενο του νέου προγράμματος σπυδών στο ΣΤ΄ εξάμηνο, μπορούν όμως να το δηλώνουν και οι παλιοί φοιτητές , οι εισαχθέντες από το έτος 2013 και πριν.
Το μάθημα του παλιού προγράμματος σπουδών΄΄Νεοελληνική Λογοτεχνία ΙΙ΄΄ που βρισκόταν στο ΣΤ΄ εξάμηνο, βρίσκεται πλέον στο Η΄ εξάμηνο .
Είναι διαφορετικά μαθήματα κι έχουν ξεχωριστή ύλη.
Από τη Γραμματεία του Τμήματος