Διαλέξεις στο ΤΑΒΜ στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus από τον Καθηγητή Μουσειολογίας κ. Guido Fackler

Έναρξη Μάρτιος 22, 2017 - Τερματισμός Απρίλιος 22, 2017 Έληξε

Διαλέξεις στο ΤΑΒΜ στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus από τον Καθηγητή Μουσειολογίας κ. Guido Fackler

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 22/3/2017
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕRASMUS
Στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS και της συνεργασίας του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου με το Πανεπιστήμιο του Wurzburg της Γερμανίας, ο Καθηγητής Μουσειολογίας κύριος Guido Fackler, θα δώσει της ακόλουθες διαλέξεις (στην αγγλική γλώσσα):
1. «Principles of Exhibiting in Germany», Δευτέρα 20
Μαρτίου 2017 και ώρα 18:00 έως 21:00, στην αίθουσα
2.39.
2. «The museum landscape of Germany, History of Museology (Germany, ICOM), Museum Studies at the University of Wuerzburg (Bavaria)», Τρίτη 21 Μαρτίου 2017 και ώρα 18:00 έως 21:00, στην αίθουσα 2.39.
3. «Principles of Exhibiting in Germany + Digital Media in Museums», Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017 και ώρα 18:00 έως 21:00, στην αίθουσα 2.43.
Από την Γραμματεία του Τμήματος