Νέα παράταση προθεσμίας για τις ηλεκτρονικές δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου

Έναρξη Μάρτιος 14, 2017 - Τερματισμός Απρίλιος 14, 2017 Έληξε

Νέα παράταση προθεσμίας για τις ηλεκτρονικές δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφ. : Μαρία Μαυρωνά
Κέρκυρα, 14/3/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Το ηλεκτρονικό σύστημα για την υποβολή των δηλώσεων μαθημάτων εαρινού εξαμήνου θα παραμείνει ανοιχτό έως και την Παρασκευή 24 Μαρτίου 2017.
Από την Γραμματεία του Τμήματος