Ανακοίνωση για τους φοιτητές του 4ου έτους και το μάθημα ΄΄Γαλλικά ΙΙ΄΄

Έναρξη Μάρτιος 14, 2017 - Τερματισμός Απρίλιος 14, 2017 Έληξε

Ανακοίνωση για τους φοιτητές του 4ου έτους και το μάθημα ΄΄Γαλλικά ΙΙ΄΄

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 13/3/2017
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ 4ου ΕΤΟΥΣ
Το μάθημα των Γαλλικών ΙΙ διδάσκεται κάθε Παρασκευή 3-6 και μπορεί να δοθεί κανονικά στην εξεταστική Ιουνίου απ τους φοιτητές.
Από την Γραμματεία του Τμήματος