Ανακοίνωση για τις δηλώσεις των μαθημάτων για τα οποία αντιμετωπίζουν πρόβλημα οι φοιτητές στο gramweb

Έναρξη Μάρτιος 9, 2017 - Τερματισμός Απρίλιος 9, 2017 Έληξε

Ανακοίνωση για τις δηλώσεις των μαθημάτων για τα οποία αντιμετωπίζουν πρόβλημα οι φοιτητές στο gramweb

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 9/3/2017
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Ενημερώνουμε τους φοιτητές που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στο να δηλώσουν κάποια απ τα μαθήματά τους στο gram web ότι υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα στα δίκτυα.
Το πρόβλημα θα λυθεί άμεσα. Απ τα μαθήματα που καταθέσατε στην Γραμματεία για να δηλωθούν, έχουμε ήδη δηλώσει όσα είχαμε την δυνατότητα να δηλώσουμε και εκρεμμούν κάποια τα οποία θα δηλωθούν άμεσα όταν αποκατασταθεί το πρόβλημα από το κέντρο διαχείρισης δικτύων.
Αν παραστεί ανάγκη θα δοθεί και νέα παράταση στην προθεσμία των δηλώσεων μαθημάτων.
Από την Γραμματεία του Τμήματος