Ανακοίνωση για την εξεταστική Ιουνίου 2017/Διπλή εξεταστική για τους επί πτυχίω φοιτητές

Έναρξη Μάρτιος 7, 2017 - Τερματισμός Ιούνιος 7, 2017 Έληξε

Ανακοίνωση για την εξεταστική Ιουνίου 2017/Διπλή εξεταστική για τους επί πτυχίω φοιτητές

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 7/3/2017
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
ΔΙΠΛΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σας ενημερώνουμε ότι χορηγείται η δυνατότητα στους επί πτυχίω φοιτητές των Α.Ε.Ι. για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 να εξεταστούν σε μαθήματα και των δύο εξαμήνων σπουδών (χειμερινό-εαρινό), ανεξάρτητα από το πλήθος των μαθημάτων που οφείλουν.
Συγκεκριμένα : Οι φοιτητές που περάτωσαν την κανονική φοίτηση, η οποία ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων, σύμφωνα με το Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών (δηλαδή 4 έτη), έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 σε όλα τα μαθήματα που οφείλουν, ανεξάρτητα εάν αυτά διδάσκονται σε χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο.
Υποσημείωση : Κατά την περίοδο των ηλεκτρονικών δηλώσεων μαθημάτων εαρινού εξαμήνου δεν δηλώνονται μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου.
Από την Γραμματεία του Τμήματος