Ενημέρωση για τα μαθήματα Γαλλικά ΙΙ και Γαλλικά ΙV

Έναρξη Μάρτιος 6, 2017 - Τερματισμός Απρίλιος 6, 2017 Έληξε

Ενημέρωση για τα μαθήματα Γαλλικά ΙΙ και Γαλλικά ΙV

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 6/3/2017
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ κ. ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,
«ΓΑΛΛΙΚΑ II» ΚΑΙ «Γαλλικά ΙV»
Οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/τριες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα προαναφερθέντα μαθήματα, παρακαλούνται να δηλώσουν τη συμμετοχή τους μέχρι και τα μέσα Μαρτίου 2017 με ένα μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο e-mail της διδάσκουσας, andaugia@yahoo.gr, αναγράφοντας το Ονοματεπώνυμό τους, τον αριθμό Μητρώου τους και τον τίτλο του μαθήματος.΄
Παρακαλούνται επίσης να συμβουλεύονται τακτικά το e-class.
Ενημέρωση για το μάθημα «ΓΑΛΛΙΚΑ II»
Το μάθημα για τις/ους φοιτήτριες/ές όλων των εξαμήνων διδάσκεται την Παρασκευή στις 15.00-18.00.
Η διδάσκουσα μέσω Γραμματείας. του Τμήματος