Αναβολή μαθημάτων Αγγλικά ΙΙ και Αγγλικά ΙV

Έναρξη Μάρτιος 1, 2017 - Τερματισμός Απρίλιος 1, 2017 Έληξε

Αναβολή μαθημάτων Αγγλικά ΙΙ και Αγγλικά ΙV

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 1/3/2017
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Τα μαθήματα ΄΄Αγγλική Γλώσσα ΙΙ΄΄ και ΄΄Αγγλική Γλώσσα ΙV΄΄ δεν θα πραγματοποιηθούν αυτήν την εβδομάδα : Πέμπτη 2/3 και Παρασκευή 3/3/2017 λόγω ασθενείας της διδάσκουσας.
.
Η αναπλήρωσή τους θα γίνει κατόπιν νέας ανακοίνωσης.
Από την Γραμματεία του Τμήματος