Αναβολές και αναπληρώσεις των μαθημάτων της Παρασκευής 24/2 του διδάσκοντα κ.Γ.Παπαϊωάννου

Έναρξη Φεβρουάριος 23, 2017 - Τερματισμός Μάρτιος 23, 2017 Έληξε

Αναβολές και αναπληρώσεις των μαθημάτων της Παρασκευής 24/2 του διδάσκοντα κ.Γ.Παπαϊωάννου

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 23/2/2017
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Τα μαθήματα του κ. Παπαϊωάννου της Παρασκευής 24 Φεβρουαρίου 2017 αναβάλλονται και θα αναπληρωθούν ως εξής:
Παρουσίαση και ερμηνεία μουσειακών συλλόγων: Τετάρτη 1 Μαρτίου 2017, 15:00-18:00.
Ειδικά ζητήματα σύνθεσης και αξιοποίησης μουσειακών χώρων (Στ εξάμηνο) και Σύνθεση και αξιοποίηση μουσειακών χώρων (Η εξάμηνο): Τετάρτη 1 Μαρτίου 2017, 18: 00-21:00.
Από την Γραμματεία του Τμήματος