Ανακοίνωση για την διδασκαλία του μαθήματος ΄΄Μουσειογραφία΄΄

Έναρξη Φεβρουάριος 20, 2017 - Τερματισμός Μάρτιος 20, 2017 Έληξε

Ανακοίνωση για την διδασκαλία του μαθήματος ΄΄Μουσειογραφία΄΄

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 20/2/2017
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Από σήμερα 20.02.2017 και εξής το μάθημα «Μουσειογραφία» του Δ’ εξαμήνου θα διδάσκεται κάθε Δευτέρα 18:00-21:00.
Από την Γραμματεία του Τμήματος