Έναρξη δηλώσεων μαθημάτων εαρινού εξαμήνου ακ. έτους 2016-2017/Προθεσμία

Έναρξη Φεβρουάριος 14, 2017 - Τερματισμός Μάρτιος 14, 2017 Έληξε

Έναρξη δηλώσεων μαθημάτων εαρινού εξαμήνου ακ.έτους 2016-2017/Προθεσμία

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αρμόδια Υπάλληλος : Μαρία Μαυρωνά
Κέρκυρα, 15/02/2017
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
(Υποχρεωτικών και κατ΄ επιλογήν Υποχρεωτικών)
ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016-2017
Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας να υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση :
http://gram-web.ionio.gr/unistudent
τις δηλώσεις υποχρεωτικών και κατ΄ επιλογήν μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο μέσα στην παρακάτω προθεσμία :
Από Πέμπτη 16/02/2017 έως και Παρασκευή 10/03/2017.
Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής δεν θα γίνονται δεκτές οι δηλώσεις επιλογής.
Για την λήψη πτυχίου απαιτείται η συμπλήρωση 240 μονάδων ECTS.
Στη διάρκεια των σπουδών του ο φοιτητής έχει το δικαίωμα να δηλώσει δύο μαθήματα Ελεύθερα Επιλογής (ΕΕ), προσφερόμενα από τα άλλα Τμήματα του Ιονίου Παν/μίου.
Τέλος, υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να δηλώνουν εκ νέου μαθήματα στα οποία έχουν κοπεί, καθώς η δήλωση μαθημάτων δεν μεταφέρεται πλέον αυτόματα στα επόμενα εξάμηνα.
Από τη Γραμματεία του Τμήματος