Τμήματα Εξέτασης Εργαστηρίου στο μάθημα Βάσεις Δεδομένων

Έναρξη Φεβρουάριος 7, 2017 - Τερματισμός Φεβρουάριος 9, 2017 Έληξε

Τα τμήματα εξέτασης του εργαστηρίου του μαθήματος ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ την Τετάρτη 8/2/2017 είναι (αλφαβητικά):

Από Α έως ΙΣΜΙΡΙΔΟΥ, 10:00-11:00
Από ΙΣΕΡΗ έως ΜΟΙΡΑ, 11:00-12:00
Από ΜΟΣΧΙΔΟΥ έως ΣΠΑΝΟΥ, 12:00-13:00
Από ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΥ έως Ω, 13:00-14:00