Αναβολή μαθήματος κ.Παπαβλασόπουλου στο ΠΜΣ για σήμερα 7/2/2017

Έναρξη Φεβρουάριος 7, 2017 - Τερματισμός Μάρτιος 7, 2017 Έληξε

Αναβολή μαθήματος κ.Παπαβλασόπουλου στο ΠΜΣ για σήμερα 7/2/2017

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 7/2/2017
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Το μάθημα του κ.Παπαβλασόπουλου στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα που είναι προγραμματισμένο για σήμερα Τρίτη 7/2/2017 και ώρα 3-6 αναβάλλεται.
Ο Διδάσκων
Σ.Παπαβλασόπουλος
Μέσω Γραμματείας του ΤΑΒΜ