Αναβολή μαθημάτων κ.Παπαϊωάννου για την Πέμπτη 9/2/2017 στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Έναρξη Φεβρουάριος 7, 2017 - Τερματισμός Μάρτιος 7, 2017 Έληξε

Αναβολή μαθημάτων κ.Παπαϊωάννου για την Πέμπτη 9/2/2017 στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 7/2/2017
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Τα μαθήματα της Πέμπτης 9/2/2017 του κ. Παπαϊωάννου στο ΠΜΣ αναβάλλονται.
Ο Διδάσκων
Γεώργιος Παπαϊωάννου
Μέσω Γραμματείας του ΤΑΒΜ