Για τους φοιτητές που δεν έχουν δηλώσει το μάθημα ΄΄Πρότυπα Κωδικοποίησης με το Πρότυπο Μαrc΄΄ κι επιθυμούν να εξεταστούν

Έναρξη Φεβρουάριος 1, 2017 - Τερματισμός Μάρτιος 1, 2017 Έληξε

Για τους φοιτητές που δεν έχουν δηλώσει το μάθημα ΄΄Πρότυπα Κωδικοποίησης με το Πρότυπο Μαrc΄΄ κι επιθυμούν να εξεταστούν σε αυτό

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 1/2/2017
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
για την εξέταση του μαθήματος
΄΄Πρότυπα Κωδικοποίησης με το Πρότυπο Μαrc΄΄
Για τουs φοιτητές που δεν έχουν δηλώσει το μάθημα ΄΄Πρότυπα Κωδικοποίησης με το Πρότυπο Μαrc΄΄ και επιθυμούν να εξεταστούν σε αυτό, προστίθεται άλλη μία ώρα εξέτασης στην αυριανή προγγραμματισμένη εξέταση του μαθήματος : Πέμπτη 2/2/2017 , ώρα 12.00-15.00 . Οι φοιτητές που δεν το έχουν δηλώσει θα εξεταστούν στις 14.00-15.00.
Από την Γραμματεία του Τμήματος