ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΗΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Ι Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος.

Έναρξη Ιανουάριος 27, 2017 - Τερματισμός Φεβρουάριος 27, 2017 Έληξε

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΗΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Ι Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος.

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 27/1/2017
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΗΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Ι
Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος.
Οι φοιτητές επί πτυχίω που θα εξεταστούν στο μάθημα Οργάνωση Πηγών Πληροφόρησης Ι (εαρινού εξαμήνου), παρακαλούνται να προσέλθουν στο γραφείο της διδάσκουσας (Σ. Στάμου) στις 9/2/2017 στις 9:30 για προφορική εξέταση.
Από την Γραμματεία του Τμήματος