ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ και ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (για τους επί πτυχίω φοιτητές).

Έναρξη Ιανουάριος 27, 2017 - Τερματισμός Φεβρουάριος 27, 2017 Έληξε

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ και ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (για τους επί πτυχίω φοιτητές).

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 27/1/2017
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ και ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
(για τους επί πτυχίω φοιτητές).
Οι επί πτυχίω φοιτητές που θα εξεταστούν στα μαθήματα επιλογής εαρινού εξαμήνου (Η'εξ.) "Ανάκτηση Πληροφοριών" και "Πληροφορία και Επικοινωνία" παρακαλούνται να αποστείλουν τις αντίστοιχες υποχρεωτικές και απαλλακτικές εργασίες για κάθε μάθημα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διδάσκουσα (Σ. Στάμου) μέχρι τις 9/2/2017.
Οι εκφωνήσεις των εργασιών έχουν αναρτηθεί στο e-class κάθε μαθήματος και είναι απαλλακτικές της γραπτής εξέτασης.
Από την Γραμματεία του Τμήματος