Ανακοίνωση για τους φοιτητές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Έναρξη Ιανουάριος 25, 2017 - Τερματισμός Μάρτιος 25, 2017 Έληξε

Ανακοίνωση για τους φοιτητές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 24/1/2017
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Για το Mεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Οι Φοιτητές του ΠΜΣ που επιθυμούν να είναι μέλη της οργανωτικής επιτροπής του συνεδρίου Infokid 2017 (http://events.ihrc.gr/Infokid2017) παρακαλούνται να στείλουν το όνομα και το κινητό τους τηλέφωνο στο :
botti@otenet.gr
Η Διδάσκουσα,
Μαρία Μπότη