Διπλή εξεταστική για τους επί πτυχίω φοιτητές/Πρόγραμμα εξετάσεων εαρινών εξαμήνων

Έναρξη Ιανουάριος 24, 2017 - Τερματισμός Φεβρουάριος 24, 2017 Έληξε

ΑρχείοΜέγεθος
Πρόγραμμα εξεταστικής εαρινών εξαμήνων.pdf109.96 KB

Διπλή εξεταστική για τους επί πτυχίω φοιτητές/Πρόγραμμα εξετάσεων εαρινών εξαμήνων

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 24/1/2017
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΔΙΠΛΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σας ενημερώνουμε ότι χορηγείται η δυνατότητα στους επί πτυχίω φοιτητές των Α.Ε.Ι. για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 να εξεταστούν σε μαθήματα και των δύο εξαμήνων σπουδών (χειμερινό-εαρινό), ανεξάρτητα από το πλήθος των μαθημάτων που οφείλουν.
Συγκεκριμένα :
Οι φοιτητές που περάτωσαν την κανονική φοίτηση, η οποία ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων, σύμφωνα με το Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών (δηλαδή 4 έτη), έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 σε όλα τα μαθήματα που οφείλουν, ανεξάρτητα εάν αυτά διδάσκονται σε χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο.
Επισυνάπτουμε το πρόγραμμα εξεταστικής των εαρινών εξαμήνων
Από την Γραμματεία του Τμήματος