Ανακοίνωση για την διδασκαλία και την εξέταση των μαθημάτων Δίκαιο της Πληροφορίας Ι και Δίκαιο της Πληροφορίας ΙΙ

Έναρξη Ιανουάριος 23, 2017 - Τερματισμός Φεβρουάριος 23, 2017 Έληξε

Ανακοίνωση για την διδασκαλία και την εξέταση των μαθημάτων Δίκαιο της Πληροφορίας Ι και Δίκαιο της Πληροφορίας ΙΙ

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 23/1/2017
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Σας ενημερώνουμε ότι γι αυτό το έτος : 2016-2017, το μάθημα ΄΄Δίκαιο της Πληροφορίας ΙΙ΄΄ θα διδάσκεται και θα εξετάζεται στο χειμερινό εξάμηνο και το μάθημα ΄΄Δίκαιο της Πληροφορίας Ι΄΄ θα διδάσκεται και θα εξετάζεται στο εαρινό εξάμηνο.
Η αλλαγή αυτή ισχύει μόνο για φέτος.
Οι φοιτητές επί πτυχίω που οφείλουν από 5 μαθήματα και κάτω και ενδιαφέρονται να δώσουν το μάθημα ΄΄Δίκαιο της Πληροφορίας Ι΄΄ σε αυτή την εξεταστική, μπορούν να το δώσουν την ίδια ημέρα και ώρα εξέτασης με το μάθημα ΄΄Δίκαιο της Πληροφορίας ΙΙ΄΄, δηλαδή την Παρασκευή 10/2/2017 και ώρα 19-21
Από την Γραμματεία του Τμήματος