Ευκαιρία για εργασία και επαγγελματική πρακτική άσκηση για τους αποφοίτους μας και τους μεταπτυχιακούς μας φοιτητές

Έναρξη Ιανουάριος 23, 2017 - Τερματισμός Ιούνιος 23, 2017 Έληξε

Ευκαιρία και επαγγελματική πρακτική άσκηση για τους αποφοίτους μας και τους μεταπτυχιακούς μας φοιτητές

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 23/1/2017
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Ευκαιρία για εργασία και επαγγελματική πρακτική άσκηση
για τους αποφοίτους μας και τους μεταπτυχιακούς μας φοιτητές.
International professional internship opportunity in Amman, Jordan for graduate student or recent graduate in Library Sciences and Archive Management
https://www.acorjordan.org/photo-archive-internship/
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν σε πρώτη φάση να επικοινωνούν μαζί με τον Διδάσκοντα κ.Γ.Παπαϊωάννου για σχετικές πληροφορίες .
Επίκ. καθ. Γεώργιος Παπαϊωάννου, ΜΑ (London UCL), PhD (London KCL)
Διευθυντής
Εργαστήριο Μουσειολογίας, Προστασίας, Αποκατάστασης και Αξιοποίησης Πολιτισμικών Αγαθών (μνημείων, μουσείων, κ.λπ.)
Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας,
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ιωάννου Θεοτόκη 72, Κέρκυρα 49100
email: gpapaioa@ionio.gr
κιν.: +30 6972492460
Από την Γραμματεία του Τμήματος