Ανακοίνωση για φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν στο εργαστήριο : Κωδικοποίηση Βιβλιογραφικών Δεδομένων με το Πρότυπο Marc΄΄

Έναρξη Ιανουάριος 20, 2017 - Τερματισμός Φεβρουάριος 20, 2017 Έληξε

Ανακοίνωση για φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν στο εργαστήριο : Κωδικοποίηση Βιβλιογραφικών Δεδομένων με το Πρότυπο Marc΄΄

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 20/1/2017
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Όσοι φοιτητές επιθυμούν να εξεταστούν στο εργαστήριο ΄΄Κωδικοποίηση Βιβλιογραφικών Δεδομένων με το Πρότυπο Marc΄΄ καλούνται να το δηλώσουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση :
l16drak@ionio.gr
έως και τις 26/1/2017
Από την Γραμματεία του Τμήματος