΄Ύλη για την εξέταση του μαθήματος ΄΄Δίκαιο της Πληροφορίας ΙΙ΄΄

Έναρξη Ιανουάριος 20, 2017 - Τερματισμός Φεβρουάριος 20, 2017 Έληξε

΄Ύλη για την εξέταση του μαθήματος ΄΄Δίκαιο της Πληροφορίας ΙΙ΄΄

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 20/1/2017
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
YΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΙΙ
Σχετικά με την εξεταστέα ύλη του μαθήματος :
΄΄Δίκαιο της Πληροφορίας ΙΙ΄΄,
σημειώστε παρακαλώ ότι από την ιστοσελίδα http://bottis.ihrc.gr/gr/material/ είναι εντός ύλης οι πρώτες επτά αναρτήσεις και συγκεκριμένα τα κείμενα από 005 μέχρι και 012. Εξεταστέα ύλη επίσης αποτελούν οι σημειώσεις του μαθήματος και οι εργασίες που παρουσιάστηκαν στην τάξη.
Η διδάσκουσα,
Μαρία Μπότη