Ύλη για την εξέταση του μαθήματος : Εισαγωγή στην Ιστορία των Πολιτισμών και της Τέχνης

Έναρξη Ιανουάριος 19, 2017 - Τερματισμός Φεβρουάριος 19, 2017 Έληξε

Ύλη για την εξέταση του μαθήματος : Εισαγωγή στην Ιστορία των Πολιτισμών και της Τέχνης

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κέρκυρα, 19/1/2017
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
για το μάθημα:
«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤHΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ»
Ενημερώνονται οι φοιτητές/ήτριες του Τμήματος ότι η εξεταστέα ύλη για το μάθημα Ε' εξαμήνου «Εισαγωγή στην Ιστορία των Πολιτισμών και της Τέχνης», το οποίο εξετάζεται γραπτώς στις εξεταστικές περιόδους του Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου και Σεπτεμβρίου, είναι η εξής:
• Το σύνολο των ηλεκτρονικών διαφανειών του μαθήματος, όπως έχουν αναρτηθεί στο eClass.
• Από το βιβλίο: Ernst Gombrich, Το χρονικό της Τέχνης, κεφ. 9-16, 19-20.
Περισσότερα σχετικά με την ύλη του μαθήματος βλ. αντίστοιχο μάθημα στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου e-class (http://e-class.ionio.gr/).
Ο Διδάσκων Γ.Παπαϊωάννου
Μέσω Γραμματείας του ΤΑΒΜ