Έναρξη – λήξη εξαμήνων και εξεταστικής περιόδου του Π.Μ.Σ. ακ.έτους 2016-2017

Έναρξη Ιανουάριος 16, 2017 - Τερματισμός Φεβρουάριος 16, 2017 Έληξε

Έναρξη – λήξη εξαμήνων και εξεταστικής περιόδου του Π.Μ.Σ. «Διαχείριση Τεκμηρίων Πολιτισμικής Κληρονομιάς και Νέες Τεχνολογίες», ακαδημαϊκού έτους 2016-2017

Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ τηλ. (26610) 87406 , FAX : 26610-87433
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
Κέρκυρα, 16/1/2017
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Έναρξη – λήξη εξαμήνων και εξεταστικής περιόδου του Π.Μ.Σ. «Διαχείριση Τεκμηρίων Πολιτισμικής Κληρονομιάς και Νέες Τεχνολογίες», ακαδημαϊκού έτους 2016-2017
Εξάμηνο Α΄:
Έναρξη: 17/10/2016
Λήξη: 27/01/2017
Εξεταστική περίοδος: 30/01/2017 έως 03/02/2017
Σύνολο 13 εβδομάδες (Διακοπές Χριστουγέννων: 24/12/2016 έως 06/01/2017)
Εξάμηνο Β΄:
Έναρξη: 06/02/2017
Λήξη: 19/05/2017
Εξεταστική περίοδος: 22/05/2017 έως 26/05/2017
Σύνολο 13 εβδομάδες (Διακοπές Πάσχα 10/04/2017 έως 21/04/2017)
Από την Γραμματεία του Τμήματος