Νέα παράταση δηλώσεων και διανομών διδακτικών συγγραμμάτων για το τρέχον χειμερινό εξάμηνο

Έναρξη Ιανουάριος 13, 2017 - Τερματισμός Φεβρουάριος 13, 2017 Έληξε

Νέα παράταση δηλώσεων και διανομών διδακτικών συγγραμμάτων για το τρέχον χειμερινό εξάμηνο

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ , ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Αρμόδια Υπάλληλος : Μαρία Μαυρωνά
Κέρκυρα, 13/1/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας , Έρευνας και Θρησκευμάτων η προθεσμία δηλώσεων διδακτικών συγγραμμάτων από τους φοιτητές για το τρέχον χειμερινό εξάμηνο παρατείνεται έως και την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2017.
Επισημαίνεται ότι ως νέα καταληκτική ημερομηνία διανομής συγγραμμάτων στους φοιτητές ορίζεται η Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2017.
Από την Γραμματεία του Τμήματος